Vi har vaktmästaren hos oss på jobbet – han håller på tapetsera ett av smårummen som barnen leker i. Efter en dags arbetet är hans jobb nästan färdigt. Fint resultat.

Då slogs jag och en av kollegorna vilken skillnad det blir på en dags arbete. Om man tänker på resultat som syns.

Hans tapetserade rum är nästan klart…han kan se sitt resultat när han går hem

Men mitt resultat. Vem ser det? Och när syns det? Om 15 år när man ser om de då stora ungdomarna går på stan och kraschar rutor och stjäl fälgar???

Det är lång inkubationstid på vårt arbete….