Sitter på jobbet och förbereder dagens "uppevila".. alltså den samling de större barnen har efter lunch, medan de små sover.

Tänkte vi skulle börja jobba lite med ABC. Många är jätteintresserade av bokstäver och trots att ingen fyllt sex år är det flera som kan både skriva sitt namn och andras. Nån kan till och med läsa lite. Därför borde det väl passa bra.

Idag börjar vi med L. Först en saga om L. Sen får dom "leta L-ljud" i en påse med hemliga saker. Och sen blir det att göra sitt eget blad i en ABC-bok om L. Rita nåt på L.. och skriva nåt ord på L, om dom kan. Annars hjälps vi åt.

Om jag hinner kommer dom sen ha sin egen ABC-bok innan sommarlovet.

Nu kommer första barnet!

So Long!