Jag har en blåsa på tummen. Av att vässa pennor…

Hmmm… det är med andra ord arbetssamt att vässa pennor i en halvtimme utan uppehåll. Borde klassas som arbetsskada va?