Kort sammanfattning av torsdagen:

Trött
Snö, snö, snö
Vikarie
Grin, skrik, tjurerier
Utelek
Sångsamling
Lunch
Innelek
Bråk
Mellamål
Städning
Påklädning
Hemgång

TRÖTT

Rätt normalt med andra ord 🙂